می‌تواند از این بدتر باشد اما این بار نه برای ایران که برای آن دسته از کشورهایی که بعد از خروج امریکا از برجام چنانکه باید کاری نکرده و توافق هسته‌ای را در برزخ باقی گذاشته‌اند.   کمتر کسی تردید دارد که ایران پس از مواجهه با اقدام ترامپ مبنی بر پاره کردن برجام، دیپلماسی […]