هفته پایانی لیگ بین المللی اسكی آلپاین گرامیداشت شهدای بخش آسارا در نخستین روز با برگزاری دو مسابقه مارپیچ سرعت در پیست اسكی بین المللی دیزین برگزار شد.

 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسكی، در این رقابت ها كه با حضور ۸ باشگاه برتر كشور و در دو قسمت مردان و زنان برگزار شد، نتایج زیر بدست آمد:

مسابقه اول مارپیچ سرعت مردان:

۱ – مهدی سولقانی از باشگاه ساعت تراست با ۲۴/۶۱ متر

۲ – مرتضی جعفری از باشگاه ساعت تراست با ۵۳/۶۱ متر

۳ – پوریا ساوه شمشكی از باشگاه مس آذربایجان با ۵۵/۶۱ متر

بانوان:

۱ – مرجان كلهر از باشگاه مس آذربایجان با ۲۹/۶۹ متر

۲ – میترا كلهر از باشگاه پاوراید با ۱۱/۷۰ متر

۳ – فروغ عباسی از باشگاه ساعت تراست با ۷۲/۷۰ متر

مسابقه دوم مارپیچ سرعت مردان:

۱ – محمد كیادربند سری از باشگاه ساعت تراست با ۰۲/۶۳ متر

۲ – مرتضی جعفری از باشگاه ساعت تراست با ۱۴/۶۳ متر

۳ – پوریا ساوه شمشكی از باشگاه مس آذربایجان با ۳۳/۶۳ متر

بانوان:

۱ – مرجان كلهر از باشگاه مس آذربایجان با ۹۸/۶۹ متر

۲ – زیبا كلهر از باشگاه ساعت تراست با ۱۱/۷۰ متر

۳ – فروغ عباسی از باشگاه ساعت تراست با ۷۶/۷۱ متر