سال ۱۳۸۹ تصویر خود گویای عشق و شوراست: پس از برگزاری اکسپدیشن ۲۰۰۸ وخروج تیم UIS  ازکشور،  جملات ژان پیر بارتولینز رئیس دپارتمان حفاظت از غارهای جهان چون پتکی برافکارم ضربه می زد ( وضعیت غارهای ایران به لحاظ زباله نا بسامان است).

شهریور ۸۹ درحالی که درگیر مسائل ثبت انجمن بودیم، طرحی را پیشنهاد و دلسوزترین فرد یعنی مجید کاشیان مسئولیت آن را عهده دار شد. او توانست ظرف یک ماه با اطلاع رسانی و دعوت از علاقه مندان غار در اکثر شهرها نفراتی را تعیین تا تیم های کوچکی را سازماندهی کرده و به پاکسازی غاری در منطقه ِی خویش بپردازند.

جمعه دوم مهر۱۳۸۹: اولین قدم برای پاکسازی غارها با عنوان (غارهای پاک) برداشته شد. در گزارش آن سال آمده است ۲۶ غار در ۲۳ شهر کشور توسط حدود ۴۰۰ غارنورد و علاقه مند از زباله پاکسازی  و طی آن مقدار۱۱۰۰ کیلو زباله از آنها خارج شد .

مهر سال  ۱۳۹۰:  تجربه خوب سال قبل و احساس مسئولیت دوستان غارنورد بدون درنظرگرفتن تعصبات قومی و سازمانی باعث شد ضمن هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و دریافت برخی همکاریهای ادارات کل درچند استان ،  اینبار با نام گذاری  دوم مهرماه بعنوان روز غارپاک  ۳۲ غار در ۳۰ شهرکشوربا حضور بیش از۵۰۰ نفرغارنورد و علاقه مند،  پاکسازی و ۹۰۰ کیلو زباله از غارها خارج  شود . دراین سال باحضور در شبکه تهران بیلانی از تلاش غارنوردان و اهمیت غارها ارائه شد وهمچنین دربرخی ازاستانها نیز انعکاس این امر زیست محیطی به تصویر کشیده شد و یا در رسانه ای انعکاس یافت .

غار رود افشان و زنده یاد مهدی عمیدی 

مهرسال ۱۳۹۱: هنوز ما بدنبال هماهنگی های برنامه با سازمان محیط زیست بودیم که اعلام برنامه روز غارپاک توسط اداره محیط زیست آذربایجان شرقی، ما و سازمان محیط زیست کشور را غافل گیر نمود. دراین سال همکاری محیط زیست  از سال قبل بسیار بهتر انجام شد. بطوریکه برای ۳۱ استان کشور دستورالعمل همکاری ادارات کل با نماینده انجمن غارنوردی با امضای معاونت سازمان و رئیس کارگروه غارشناسی کشور ابلاغ گردید. دراین سال از ۴۲ غار با همکاری بیش از ۴۵۰ نفر۱۰۵۰ کیلو زباله خارج شد.

غار رود افشان مهدی عمیدی

انعکاس این حرکت زیست محیطی در رسانه های تصویری و شنیداری و مطبوعات به نحو مطلوبی ارائه شد. چند وبلاک تخصصی مقالاتی در زمینه پاکسازی غارها، نحوه حفظ و نگهداری آنها و پاک نمودن سنگ نوشته ها ارائه دادند. مقاله ای هم توسط من و سعید هاشمی نژاد تهیه و به کنفرانس جهانی کشور چک (برنو ۲۰۱۳) در بخش حفاظت از غارها ارسال شد.

حال مهر سال ۹۲ در راه است و لازم دیدیم ضمن تشکر از همکاریهای خوب دوستان مهرورز از آنان و همه صاحب نظران این مقوله درخواست  همفکری و هم اندیشی برای اجرای بهتر و نو تر این روزمهم بنماییم. مصرانه تقاضا داریم برای جلوگیری از یک نواختی و تکرا،  که آفت هر طرحی است با مشارکت در فرهنگ سازی، ایجاد موج لازم برای جلوگیری از تخریب های بی رویه، نهادینه کردن قانون چیزی بجای نگذارید (حتی رد پا)، ایجاد حب الغار (ببخشید کلمه ای نیافتم)  در بازدید کنندگان وغارنوردان طرحی نو دراندازیم.

همچنین بدینوسیله از دفاتر نمایندگی در استانها و همچنین مسئولین روزغارپاک در شهرها کشور تقاضا میشود، برای  برنامه ریزی روز غارپاک امسال (پنجم مهر) اقدام و طرح خویش را اعلام فرمایند. امیدوارم که روز غارپاک به سرنوشت روز دماوند دچار نگردد! هنوز یک دهه از آن نگذشته میبایست برای نجات دماوند از دست دوستدارانش اقدام شود و به امید روزی که در هیچ غاری زباله و تخریبی نبینیم.

جواد نظام دوست