به نام افریننده طبیعت
وبه یاد جان باختگان غارهای ایران
به دنبال اولین همایش امداد انفرادی آذرماه۸۹ درمشهد که درنوع خود بسیار بی نظیر بود زیرا پس از ترجمه کتاب آلپاین کیوینگ و دسترسی به جدیدترین اطلاعات ، انتقال آنها بسیار ضروری به نظر میرسید ، سپس با حضور نه تن از اعضای انجمن به نخستین کلاس امداد و نجات بطور عملی در غار که با حمایت اتحادیه جهانی در کشور لبنان برگزار گردید ، انجمن تصمیم به اجرای نخستین مانور تمرینی انتقال مصدوم فرضی از یک غار را گرفت که این مهم هم با همکاری بسیارخوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران بزرگ در دوبخش تمرینی و عملیاتی در تهران و غاریخ مراد استان البرز برگزار که مستند آن بارها از شبکه های صدا و سیما پخش گردید . مانور سوم را غارنوردان آذربایجان شرقی مستقلا با همکاری سازمان هلال احمر در غارفنی هامپوییل به اجرا درآوردند که این مانورهم در شبکه استانی آذربایجان بارها پخش گردید . پس از حضور دوتن از غارنوردان ایران در کلاس پیشرفته امداد درغار که درکشور تونس برگزار گردید غارنوردان تبریز میزبانی مانور امدادی سراسری را درغارهامپوییل پذیرفتند و دراین برنامه برای اولین بار مصدوم از عمق حدود هشتاد متری و طول ۴۰۰متری غار با عبور از چاه ها و تیرول و معابر تنگ غار با زمانی بسیار مناسب به بیرون آورده شد .
پنجمین  دوره را انجمن با همکاری سازمان امدادونجات هلال احمرکشور برگزار کرد . دراین دوره که به پیشنهاد گروه غار نوردی نقش جهان اصفهان و به سرپرستی آقای امیرجلوانی و دونفر ازبهترین مدرسان کشور اقایان علیرضا بلاغی وپیمان یاوری برگزار شد ، ۵۳نفرازغار نوردان ۱۷  شهر کشوردر پایگاه امداد شهرستان شهریارازتاریخ ۲۱الی۹۱٫۱۰٫۲۰ گرد هم آمدند .
روز اول پس ازورود تمامی شرکت کننده گان وصرف صبحانه ومعارفه کلاسها رسما اغازشد، بدستور مدرسان کارگاه هایی برروی اسکلت یکی از سالنها ایجاد وسپس تست توانمندی وتکنیکهای خود امدادی ازشرکت کننده گان گرفته شد تا ساعت ۱۴که برای صرف نهار به سالن غذا خوری رفتیم.
پس ازصرف نهارتوسط مدرسین نحوه ی صحیح بسکت کردن مصدوم وایجاد کمپ وامداد تیمی درغار وانتفال وعبوراز موانع   درشرایط سخت غارآموزش داده شد سپس در یک کار گروهی انتفال مصدوم وعبور از موانع تا ساعت ۱۸تمرین شد.
بعد از استراحتی کوتاه وپذیرائی ،  اولین بخش  کلاس تئوری با موضوع کارگاه ها  شروع و تا ساعت ۲۰ ادامه داشت .
دراین ساعت کلاس بطور موقت تعطیل وهمگی برای صرف شام به سالن غذا خوری رفتیم . پس از صرف شام ادامه کلاس بوسیله ویدئو پرژکتور توسط اقای بلاغی شروع شد ودر مورد مدیریت بحران وارزیابی حال مصدوم وبرپایی کمپ تاساعت ۲۳ادامه داشت.
روز دوم ساعت ۸صبح کلاس شروع شد افراد به پنج گروه تقسیم شدند چهار گروه جهت امداد گروهی وبر پایی کارگاههای  بالا کشی وگروه پنجم جهت امداد انفرادی چهار تیم امداد گروهی باز به دو گروه تقسیم شدند یک گروه به سرپرستی اقای  یاوری وگروه دیگر به سر پرستی اقای بلاغی هر سرپرست بطور جداگانه در مورد کارگاههای بالاکشی وعبور مصدوم از تیرول ووظایف کانترویت وریگلاتور تاساعت ۱۳ نکاتی را متذکر شدند.
بعدازظهروپس از صرف نهار مدرسین عملیاتی راطراحی ونفرات رابه۱۱تیم سه نفری تقسیم وساعت ۱۴٫۳۰ عملیات بابسکت کردن مصدوم اغاز شد نفرات در کارگاههای خود مستقرشدندومصدوم را روی طناب از کارگاه ها عبور دادند.
بعد از عملیات آقای یاوری درمورد نصب کارگاه تیرول صحبت کردندوافراد شروع به تمرین نمودند سپس در بخش تئوری آقای بلاغی در مورد نصب ،جنس، اندازه ی  رول بولت ها و جنس پلاک ها نکاتی را بیان  کردند .بخش دوم کلاس تئوری توسط آقای یاوری اداره شد و ایشان در مورد فرماندهی عملیات نجات و وظایف فرماندهی و تقسیم بندی وظایف صحبت کردند و در پایان آقای بلاغی  درباره ی عملیاتی که طراحی کرده بودند و طبق برنامه در روز سوم باید اجرا میشد توضیحات مختصری ارائه کردند و کلاس روز دوم تمام شد.
روز سوم پس از صرف صبحانه کلاس شروع شد و آقای بلاغی جدول تقسیم بندی گروه ها را ارائه دادند  و وظایف هر گروه و محدوده عملیاتی هر گروه را معین کردند و توضیحات کاملی راجع به کل عملیات دادند.
نفرات به ۱۵ گروه تقسیم شدند و سرپرست گروه ها مشخص شد.
ساعت ۱۱٫۲۰صبح آغاز مانوربود واولین گروه که وظیفه انها حمل بسکت از دهانه غارفرضی تاعمق غارورسیدن به مصدوم وتثبیت وبسکت کردن بود واردمحوطه عملیات شدند.
همه تیمها به ترتیب مشخص شده واردمحوطه مانور شدند.
سالنها ومحوطه باطراحی بسیار خوب واستفاده بجا از امکانات موجود کاملا شبیه سازی شده وعبور از آن موانع حس عبور ازموانع داخل غار را منتقل می ساخت.
عبور مصدوم ازموانعی مانند دهلیزها،چاهها،تنگناها،تیرول،بسیارجالب بود این عملیات پنچ ساعت سی وپنچ دقیقه بطول  انجامید که دوساعت و یک دقیقه آن مربوط به  انتقال مصدوم بود. درساعت ۳۰/۱۶بعد ازظهرآخرین گروه از محوطه عملیات خارج شد.
افراد پس از استراحتی کوتاه وجمع کردن طنابهاوابزارهادرسالن غذاخوری اجتماع کردند واقایان یاوری وبلاغی درمورد نقاط ضعف وقوت تیمهاصحبت نمودند  و اردو بپایان رسید.
در پایان لازم است از آقای اصغر سعیدیان عضو انجمن و یکی از شرکت کنندگان اردو که امکان استفاده از مجموعه کامل آبی کرج را برای تیم فراهم نمودند تشکر ویژه بنماییم .

اسامی افراد شرکت درهمایش

شهر

نام ونام خانوادگی

ردیف

شهر

نام ونام خانوادگی

ردیف

کرج

موسی هاشمی

۲۸

اصفهان

امیر جلوانی

۱

کرج

علی صالح پور

۲۹

اصفهان

سعادت لطفی زاده

۲

کرج

جلال زارعی

۳۰

اصفهان

محمد منصوری

۳

کرج

حسین شایگان

۳۱

اصفهان

بهروز محمدی

۴

کرج

مجید ثقفی

۳۲

اصفهان

مجید زراوندی

۵

کرج

حسین بویینی

۳۳

اصفهان

پیمان رازقی

۶

شیراز

قاسم قادری

۳۴

اصفهان

احمدرضا ریاحی

۷

زنجان

شهریار بهزادیان

۳۵

شهرکرد

محسن موسوی

۸

کرمان

عبدالرضا ابراهیمی

۳۶

شهرکرد

ایمان حیدرزاده

۹

گرگان

محمدرضا لطفی

۳۷

شهرکرد

سعید محمدی

۱۰

گرگان

سعید کفشگیری

۳۸

تبریز

احمد خاتونی

۱۱

گرگان

محمد عطارچی

۳۹

تبریز

احمد شکری

۱۲

رشت

مسعود آبروزن

۴۰

تبریز

عمران موذن

۱۳

کاشان

مهدی تسلطی

۴۱

تبریز

یحیی برزگر

۱۴

بروجرد

مجید کحالیان

۴۲

تهران

میثم خوشقدم

۱۵

سنقر

وحید ولی اللهی

۴۳

تهران

ابوالفضل جعفری

۱۶

کنگاور

احتشام مصدق

۴۴

تهران

یوسف واقف

۱۷

قزوین

هادی جمشیدی

۴۵

تهران

یوسف سوری نیا

۱۸

همدان

آکو خدری

۴۶

تهران

جواد نظام دوست

۱۹

همدان

محمد عرب

۴۷

تهران

امیر واقف

۲۰

همدان

بهروز احمدی

۴۸

تهران

هادی قباد

۲۱

علیرضا بلاغی

۴۹

تهران

امیر گودرزی

۲۲

پیمان یاوری

۵۰

تهران

مهیار کفاش

۲۳

تهران

علی غلام حسینی

۵۱

شهریار

محمد عباس زاده

۲۴

تهران

امر علیپور

۵۲

یزد

حسن انتظاری

۲۵

گرگان

مهدی فروهر

۵۳

کرج

ابوذر مراد بیگی

۲۶

۵۴

کرج

اصغر سعیدیان

۲۷

با سپاس از خداوند متعال که بزرگترین یاری کننده و امداد گر انسان ها ست

باتشکر از کلیه شرکت کنندگان که  بدون حضور وکمک  ایشان برگزاری چنین همایشی امکان پذیر نبود.

تقدیر و تشکر ویژه خود را تقدیم میداریم به :

  • ریاست سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور
  • خصوصا قائم مقام محترم سازمان جناب آقای دکتر شجیعی  که با حضور مغتنم خویش  ضمن بازدید عملیات از نزدیک ، موجبات دلگرمی شرکت کنندگان را فراهم آوردند .
  • معاونت های مختلف سازمان هلال احمر، مدیریت روابط عمومی ، تدارکات ، ترابری ، ریاست و پرسنل پایگاه امدادی شهریار
  • مدرسین و مربیان آموزش آقایان علیرضا بلاغی  و پیمان یاوری

و همچنین دوستانی که درانعکاس اخبار ، اطلاع رسانی ، ثبت نام ، تدارکات و پذیرانی ،  تصویر برداری و مستند سازی ، عکاسی ، تجهیز کارگاه ها و نصب  و چیدمان موانع و طراحی ماکت غار کوشش نمودند .

منبع:انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران