غار سم — منطقه: نام نیک — مربیان: آقایان وحید مصدری، دکتر مسعود حمیدی، حسین خداداد شرق، حسین رضوان دوست و محمد لطفی

سرپرست: حسین بوئینی — نفرات شرکت کننده: ۲۸ نفر

۴شنبه مورخ ۲۹ شهریور ۹۱

اعضا تیم ساعت ۶٫۳۰ صبح در محل باشگاه آفاق گرگان تجمع  و ساعت ۷:۰۰ صبح به سمت روستای نام نیک حرکت نموده و در ساعت ۱۳ روستای نام نیک رسیدند و بعد از بارگیری بارها با ۶ دستگاه تراکتور به سمت دهانه اصلی غار حرکت و در ساعت ۱۶ به دهانه غار رسیده و اقدام به برپای  کمپ ها و جمع آوری وسایل گروهی نمودند. ساعت ۱۸ جلسه ی توجیهی در رابطه اجرای برنامه به مدت ۴۵ برگزار گردید.

مربیان و کمک مربیان  نیز طی جلسه ای برنامه ریزی تیم ها نسبت به فعالیت آنان  در غار ،تست های مورد نظر آنان (روانشناسی – آمادگی جسمانی –مسئولیت پذیری- کار فنی) و زمانهای داده شده صحبت نمودند و سپس کلیه موارد در جلسه و تیم بندی نفرات در ساعت ۲۱:۴۵ در یک جلسه با کلیه اعضا مطرح شد.

نفرات به ۱۰ تیم تقسیم شده و هرتیم یک سرپرست دارد. افراد هر تیم جهت هر کار داخل غار با سرپرست مشورت می کنند. در پایان تایم داده شده در هر نقطه غار تیم موظف به بازگشت است (حتی ۵ متر مانده به انتهای غار). سرپرست تیم ها مجاز به ارتباط با تیم دیگر یا بیرون غار هستند.

تیم ۱ — هدف: انتقال طنابها تا چاه ۱

کلیه طناب ها را از محل کمپ به سر چاه یک انتقال داد که ساعت ۲۰ وارد غار شدند وساعت ۲۱:۳۰ از غار خارج شدند.

تیم ۲ — هدف :طنابریزی چاه ۱-۲-۳

ساعت ۲۱ با هدف طناب ریزی تا چاه ۳ وانتقال طناب ها به زیر چاه ۳ وارد غار شدند که ۹ کوله غار را از ابتدای چاه ۱ به انتهای چاه ۳ انتقال دادند و ساعت ۱ بامداد روز پنج شنبه از غار خارج شدند. لازم به توضیح می باشد که گزارش تیم ۲ نشان داد که اسکلت های پایین چاه دوم مفقود شده است.

پنج شنبه ۳۰ شهریور ۹۱

تیم ۳ — هدف: پیمایش تا انتها

ساعت ۷ با هدف طناب ریزی از چاه ۳ تا کف غار وارد غار شدند از چاه ۳ تا ۱۹ را طنابریزی نموده و تیم ۴ ادامه طناب را در چاه ۱۹ به آنها رساند و تا ۳۰ متر مانده به کف غار پیمایش نموده و  در ساعت ۱۹ از غار خارج شدند.

تیم ۴ — هدف: ایجاد کمپ در بالای چاه ۱۹ و پشتیبانی تیم ها

ساعت ۸:۲۰ با هدف ایجاد کمپ در چاه ۱۹ وارد غار شدند ساعت ۹:۴۵ ابتدای چاه ۸ به تیم پیشرو رسیده و یک نفر از تیم ۴ و یک نفر از تیم ۵ برای ترمیم طناب ریزی چاه ۴ فرستاده شدند وساعت ۱۲ ابتدای چاه ۱۹ در محل برقراری کمپ رسیدند. تیم پیشرو کار خود را آغاز و تیم تراورس ساعت ۱۲:۲۰ کار خود را شروع کرد وارد تراورس شد. و تیم ۴ نیز شروع به برقرای کمپ (قرارگاه))روی چاه ۱۹ شد که در زمان های مختلف بتواند به تیم های دیگر که در آنجا کار می کنند پشتیبانی دهد و در ساعت ۲۰:۳۰ در غار خارج شد.

ضما کمپ روی چاه ۱۹ به صورت دائم در آنجا باقی ماند تا در برنامه های بعدی غارنوردان که ادامه اکتشاف راخواهند داد مورد استفاده باشد.

تیم ۵ — هدف :اکتشاف روی چاه ۱۹

تیم ۵ ساعت ۹ صبح وارد غار شد و بدون وقفه شروع به فرود نمودند تا سر چاه ۱۲ به تیم ۴ و سر چاه ۱۴ به تیم ۳ رسید و طناب های تیم ۳ را تحویل داده ساعت ۱۱:۵۰ بالای چاه ۱۹ رسیده ساعت ۱۲:۲۰ شروع به آماده سازی تراورس نمود و ساعت ۱۳:۱۵ تعداد ۱۱ رول وصفحه بسته شد قسمتی از تراورس معلق و دست به سنگ بوده و بسیار ریزشی است تیم با دقت زیاد تراورس را عبور کرد تا ریزشی اتفاق نیافتد طول تراورس ۳۵ متر می باشد که رول آن ۸ هیلتی می باشد بعد از اتمام تراورس به محیطی باز رسیده که به سمت پایین می باشد در بالای قسمت باز برای ادامه مسیر ۲ رول کوبیده شد در این مکان یک نفر از تیم ۴ به تیم ملحق شد و  بعد از فرود حدود ۳۵ متر به ادامه اکتشاف پرداخته شد در میسر فرود بعد از ۲۵ متر یک سنگ که به صورت  طاقچه می باشد ۶ متر پایین تر به طاقچه دیگری وجود دارد که در اینجا ۴ مسیر به سمت های مختلف باز می شود که ۲ مسیر آن به هم می پیوندد که ۳ متر فرود دارداز این دهلیز افراد تیم ۳ را که به سمت کف حرکت می کردند دیده می شدند که به صورت افقی فاصله با تیم ۳  ،۲۰ متر بود که دقیقا هم مکان با تراورس چاه ۱۹ می باشد ۲ دهلیز اول بسیار ریزشی بوده و از آنها صرف نظرشد  و ۲ دهلیز دیگر قابلیت اکتشاف دارد دهلیز ۳ یک چاه هوایی می باشد که ریزش آب و جریان هوا در آن مشاهده میشود به علت کمی تایم داده شده از آن صرف نظر شد، مسیر ۴ مسیری است که از آن فرود  انجام شد،لازم به ذکر است در ۲ دهلیز اول حدود ۲۰ تا ۲۵ متر پیمایش شد وگسلی به طول ۲۰ متر وعرض ۲۰ تا ۴۰ سانت متری دیده می شد و مقداری سنگ ریزشی را به داخل گسل ریخته  تا عمق تقریبی ۴۰ متر برآورد شد و به خاطر زمان داده شده از ادامه اکتشاف صرف نظر شد و در ساعت ۲۰:۳۰ تیم از غار خارج شد.

تیم ۶ — هدف:اکتشاف روی مسیر فرعی چاه ۳و ایجاد کمپ زیر چاه ۳

ساعت ۹:۴۵ وارد غار شدند بعد از پیمایش تا چاه ۳ ،۳ نفر از افراد تیم جهت درست کردن جای کمپ اضطراری و زدن کمپ در آنجا توقف کردند که بالای چاه ۴ محیطی در ابعاد ۲*۱/۵ را کاملا صاف کرده و کمپ اظطراری را در آنجا برپا کردن که داخل آن تنقلات و نوشیدنی برای تیم های عبوری گذاشتن  و ۲ نفر جهت اکتشاف در مسیر اکتشاف ادامه دادند بعد از بستن تراورس چاه ۳ و فرود از یک چاه ۷ متری و ۱۸ متری به یک چاه هوایی رسیدند مقدار از چاه هوایی صعود شد به علت کمی تایم داده شده تمامی نفرات شروع به برگشت نمودند و در ساعت ۱۷:۳۰ خارج از غار بودند.

تیم ۷ — هدف :پیمایش تا چاه ۱۴ و پشتیبانی تیم ها

تیم ۱۴ یاعت ۱۱:۳۰ وارد غار شد و در ساعت ۱۲:۳۰ به تیم ۶ رسید و بعد عبور از تیم در ساعت ۱۳:۳۰ به چاه ۱۴ رسید و برای پشتیبانی از تیم های پایین تر تا ساعت ۱۵ منتظر ماند و بعد از آن اقدام به بازگشت نمود و در ساعت ۱۹ از غار خارج گردید.

تیم ۸ — هدف: پشتیبانی تیم های داخل غار وجمع آوری طنابها

ساعت ۲۱:۳۰ وارد غار شدند و بدون وقفه شروع به پیمایش کردند و از سر چاه ۱۹ شروع به جمع آوری طناب ها نمودند و تا سر چاه ۱۲ انتقال دادند و از آنجا به کمک تیم بعدی باقی طناب ها را به سر چاه ۱ انتقال دادندو ساعت ۶:۳۰ روز جمه خارج غار بودند.

جمعه ۳۱ شهریور ۹۱

تیم ۹ — هدف: پشتیبانی تیم های داخل غارو جمع آوری طناب ها از چاه ۱۲ تا چاه یک

ساعت ۰۰:۳۰ بامداد وارد غار شدند و تا چاه ۱۲پیمایش کردند تا به تیم ۸ ملحق شدند و از آنجا با جمع آوری طناب ها به کمک تیم ۸ به چاه یک انتقال دادندو ساعت ۶:۳۰ خارج غار بودند. ضمنا کمپ اضطراری زیر چاه ۳ نیز جمع و به خارج غار انتقال داده شد.

تیم ۱۰ — هدف: انتقال طناب ها از چاه یک به خارج غار

ساعت ۷:۳۰ صبح پیمایش تا سر چاه یک و انتقال طناب ها به خارج غار ساعت ۹ خارج غار بودند. ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ جمع آوری طناب ها و محل کمپ بود ساعت ۱۱:۴۵ نشستی با اعضای تیم و مربیان بود که نکات مهم برنامه بررسی شد در این اردو دادن تایم های خاص به تیم ها هدف سنجش نفرات بود که خوشبختانه در کار تیمی بسیار خوب عمل شد و نفرات طبق تایم های داده شده در هرنقطه از غار بودند به سرعت شروع به بازگشت نموده و در تایم مورد نظر از غار خارج شدند.ساعت ۱۴ بعد از بار زدن لوازم به سمت روستا حرکت شد.

تمام گزارشات تیم ها ذکر شده از گزارشات مکتوب سرپرست های تیم ها بوده است. در اینجا لازم است از باشگاه آفاق گلستان برای کمک در اجرای هرچه بهتر این برنامه تشکر نماییم.

نویسنده گزارش:حسین بوئینی

با تشکر از آقای علی صالح پور به جهت ارسال گزارش به پست الکترونیکی کوه نیوز
info@koohnews.ir