اولین دوره پزشکی غارنوردی  یادواره زنده یاد سعید امینی با مدرسی دکتر مسعود حمیدی (مدرس درجه ۲ فدراسیون) و همکاری مسئول کمیته پزشکی خراسان رضوی جناب آقای  دکتر حسین ذوقی در روز جمعه به تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۱ در واحد آموزش هیات کوهنوردی خراسان رضوی برگزار گردید.

گفتنی است، سرپرستی این دوره را آقای محمد خورشیدی مسئول بخش غارنوردان استان بر عهده داشت.

شروع کلاس ها ساعت ۹ الی ۱۳ و پس از صرف ناهار و نماز بعدازظهر از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۸:۳۰ به طول انجامید .

در این دوره چهار موضوع هیپوترمی و غارنوردی، تروما در غارنوردان، سندروم هارنس در غارنوردان و بیماریهای مهم در این رشته تدریس گردید.

شرکت کنندگان: آقایان مهدی جهانگیری جوانی (مدرس درجه دو فدراسیون)، سید حسین ذوقی، علیرضا جمشیدی، حمید ذوالفقاری، وحید اشرفی، میلاد نارنجی ثانی، مهدی فرزان فر، مسعود شریفی، ساسان لسانی، حسین فرجی، ناصر هوشیار حسینی و محمد خورشیدی

بانوان مژگان مکبر، فهیمه کریمی، محبوبه سیستانی، حکیمه  فعال، فاطمه مهربان، حمیده هاشمی نژاد، سمیه رضا زاده، فرزانه نجفی زرمهری، فاطمه هاشمی، نرجس دولت آبادی و لیلا مالکی

ارسال کننده: محمد خورشیدی  (مسئول بخش غارنوردی خراسان رضوی)
info@koohnews.ir