ششمین اردوی انتخابی، آموزشی غارنوردی در تاریخ ۹ الی ۱۳ آبان ماه با حضور ۲۳ نقر در غار “پراو” برگزار گردید.

 
سرپرست : علی صالح پور  / مربیان: آقایان وحید مصدری، علیرضا بلاغی،حسین خداداد شرق، محمد حسین رضوان دوست، محمد لطفی.

در روز اول تیم از روستای چالابه حرکت نمود و پس از ۷ ساعت کوهپیمایی به پناهگاه پراو رسید. روز دوم طناب ریزی تا چاه ۱۵ انجام گردید و کمپی در بالای چاه ۱۵ برقرار شد که ۲ نفر از  اعضا تیم در کمپ مستقر شدند.

در روز سوم ۱۰ نفر از اعضا تیم که شامل ۲ غارنورد از  کشور ترکیه نیز بود در قالب ۳ تیم وارد غار شده و بعد از اضافه شدن ۲ نفر دیگر در کمپ ۱۵ طناب ریزی و پیمایش تا انتهای غار صورت گرفت.

قرار بر این بود که در حوضچه انتهایی چاه ۲۶ غواصی صورت گیرد اما با وجود اینکه وسایل غواصی تا انتهای چاه ۲۴ حمل شد به دلایل زیر غواصی صورت نگرفت.

۱- برگشت دو غارنوردان کشور ترکیه به دلیل ایمن نبودن غار در ۳۹ پله و مطلبقت نداشتن با اصول SRT  (برای غواصی در غار نیاز به دو غواص می باشد که یکی از کشور ترکیه بود و به دلیل برگشت غواص ترک و نبود پشتیبان غواصی امکان پذیر نبود)

۲- برای اجرای غواصی نیاز مبرم به تغییر زمانبندی تیم بود و با توجه به تاکید بر عدم تغییر زمانبندی تیم و ساعت تخلیه غار از اجرای غواصی در حوضچه آخر صرف نظر شد.

روز سوم بازگشت اعضا از غار و جمع آوری طناب ها از چاه ۲۶ تا بالای چاه ۱

روز چهارم خارج نمودن وسایل غار و بازگشت به روستای چالابه

گزارش کامل برنامه به زودی منتشر می گردد.

.عکس ها از علی صالح پور و میثم خوشقدم

 

منبع: پایگاه خبری فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی