کیومرث بابازاده پیشکسوت نام آشنای کوهنوردی کشور نیز خبر از موفقیت اولین تلاش دیواره نوردان ایرانی در منطقه ترانگو را داد. بابازاده گفت: حسین بلنداختر در تماس تلفنی کوتاه، خبر از صعود برج بی نام ترانگو را داد و  گفت تا دو روز دیگر به کمپ اصلی برخواهیم گشت و دیواره را پاک سازی خواهیم کرد.

 

کیومرث بابازده در ادامه گفت: به دلیل کیفیت نامطلوب تماس تلفنی و فضای بسیار احساسی حاکم بر تیم در لحظه صعود، بیش از این موفق به صحبت با اعضای تیم نشدم.

کیومرث بابازاده زاده همچنین گفت: کوهنوردان ایرانی بارها نشان داده اند که قابلیت بسیار زیادی دارند اما امکاناتی که باید مهیا باشد، متاسفانه وجود ندارد. بابازاده با تاکید دوباره بر قابلیت ورزشکاران ایرانی، صعود خانم پروانه کاظمی را به اورست و لوتسه مثال زد و ادامه داد: ایشان در برنامه های اخیر خود کارهای برزگی را انجام دادند.