کمیسیون جوانان اتحادیه جهانی کوهنوردی‎

کمیسیون جوانان اتحادیه جهانی کوهنوردی‎

کمیسیون جوانان اتحادیه جهانی کوهنوردی از روز شنبه ۱۴ شهریور در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. در این جلسه که ۱۰ تن از اعضای کمیسیون جوانان جهان از ۹ کشور در آن شرکت خواهند کرد، با توجه به اجرای صعود بین المللی دماوند و برگزاری کمپ جوانان ۲۰۱۵ در ایران، میزبانی ایران برای سال ۲۰۱۶ مورد نظرسنجی قرار خواهد گرفت. همچنین در ادامه برنامه های کمیسیون جوانان در سال ۲۰۱۶ و برگزاری صعود جوانان جهان و سهمیه بندی کشورها برای صعود به قله UIAA در کشور نپال در بهار ۲۰۱۶ انجام خواهد شد.