شهرام عباس نژاد در آخرین خبر خود از تیم ترانگو که توانسته است برج بی نام را صعود نماید، گفت: راس ساعت ۱۹ به وقت تهران تمامی اعضای تیم با سلامتی کامل توانسنتد خود را به کمپ اول معروف به طاقچه خورشید برسانند.

 

شهرام عباس نزاد  در وبلاگ ترانگو می نویسد: مهدی فرهادی و حمید امیری در حال پذیرایی و تر و خشک کردن دو تیم صعود و پشتیبانی هستند.