به گزارش روز یكشنبه ایرنا مسوولان ورزش همدان برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت ها اقدام به استفاده از مدرن ترین سیستم های هوشمند در سنجش میزان سرعت سنگنوردان كردند.

هم اینك، جدیدترین سیستم سرعت سنج دیواره های سرعت و مدرن ترین گیره های استاندارد دیوارهای سرعت جهان در سالن سنگنوردی همدان نصب شده است.

 

تجهیزات این سالن سنگنوردی به گفته سید’عبدی افتخاری’ مدیركل ورزش و جوانان استان همدان مطابق با آخرین استانداردهای جهانی نصب شده است.

مسابقات سنگنوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با شركت ۱۶۰ سنگنورد از ۱۰ كشور برتر این قاره از ۲۱ تیرماه ماه جاری و به مدت سه روز به میزبانی شهر همدان برگزار می شود.