باشگاه فرهنگی و ورزشی شیرازجوان با همکاری گروه کوهنوردی شیراز، گروه کوهنوردی ققنوس سروستان و پشتیبانی اداره کل محیط زیست استان فارس طی یک برنامه فرهنگی ورزشی و به مناسبت روز غارهای پاک اقدام به پاک سازی غار گبر در منطقه رونیز نمود.  در این برنامه پاکسازی تعداد ۲۸  کیسه زباله بزرگ از غار گبر جمع آوری و به پایین کوه حمل گردید و سپس با یک خودر وانت به سایت زباله های شهر سروستان ارسال گردید. در این برنامه ۱۹ تن از کوهنوردان و طبیعت دوستان شرکت داشتند.

 

 

 

اسامی شرکت کنندگان در این برنامه:

نادر کرمی سرپرست برنامه
مجتبی امرالهی — مسوول فنی برنامه
خلیل سپهر فرد
عبدالرسول عباسی
مهدی سعیدی
محمود آزاد
مهدی رضایی
کورش کرمی
ابولقاسم کمالی
محمد کمالی
امین ثابت
محمود چابک
فاطمه استواری
ساجده قهرمانی
فریده رئوفی
زهره دشمن زیاری
نازی مداحی
فاطمه کمالی
ندا ثابت

با تشکر از مجتبی امرالهی به جهت ارسال خبر به پست الکترونیکی کوه نیوز
info@koohnews.ir