شبکه خبری کوه نیوز>>هشتمین دوره مسابقات سنگنوردی جام سیمرغ در استان قزوین در دو رشته بولدرینگ و جامپ برگزار می شود.

زمان : جمعه ۹۰/۲/۲۳

ساعت : ۸ الی ۱۶

مکان : قزوين _ ورزشگاه ۲۲ بهمن

مسئول ثبت نام : آقای عباس رئوف زاده (۰۹۱۲۷۸۰۲۴۳۸)، آقای هادی جمشيدی (۰۹۱۲۶۸۲۹۲۰۹)