مهدی واحدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در راین اظهار داشت: ۲۳ شهریور ماه جاری نخستین لیگ سنگنوردی استان کرمان در راین افتتاح می شود.
واحدی خاطرنشان کرد: در این لیگ ۱۵۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ سالان حضور دارند.

 

رئیس هیئت کوهنوردی راین ابراز داشت: این ورزشکاران سنگنورد از شهرها و مناطق کرمان، رفسنجان، بم، زرند، جیرفت، سیرجان ، جوپار و راین به مدت دو روز و در دو رشته سرعت و سختی مسیر با یکدیگر رقابت می کنند.