شبکه خبری کوه نیوز>> بنا بر گزارش های رسیده و در ادامه برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی در زنجان و در رشته سرعت که امروز شنبه پیگیری می شد نتایج زیر به دست آمد

 

نوجوان آ

آقایان علی نجفی از زنجان مقام اول – رضا علیپور قزوین دوم و حامد باقری از زنجان سوم

بانوان فاطمه اعتباری از کرمان مقام اول – شیما عباسی آزاد از زنجان دوم و مهسا علیمردانی از مرکزی سوم

جوانان

آقایان محسن عسگری خیابان از خراسان رضوی مقام اول – ایمان خالوئی از کرمان دوم و ایمان احسانی فر از خراسان رضوی مقام سوم

بانوان فاطمه جعفری محمود آبادی از کرمان مقام اول – کبری لکزائی فر از هرمزگان دوم و سمیرا افضلی کاخ ازکرمان مقام سوم

نوجوان ب

آقایان مرتضی فیضی از زنجان مقام اول- سجاد مستجاب الدعوه از خراسان رضوی دوم و حامد اکبری از آذربایجان شرقی مقام سوم

منبع:+