نتایج دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوی کوهستان

1204-main-2109563119

دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته اسکای رانینگ(دوی کوهستان)به مناسبت هفته دولت و با حضور ۱۱ تیم از استانهای البرز-تهران.خوزستان-فارس-آذربایجان شرقی-مرکزی-سمنان-بوشهر-گلستان-خراسان رضوی و اردبیل شامل ۴۴ مرد و ۱۷ زن در تاریخ ۶ شهریور ماه ۹۴ در استان البرز برگزار شد …

در این رقابتها و در بخش انفرادی آقایان حسن شیر قوی از آذربایجان شرقی، سید مهدی شریفی از فارس و سید ستار صید از تیم البرز به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست پیدا کردند.

در بخش انفرادی بانوان هم خانمها ماهزاده نجار از استان تهران ، رقیه قدیمی از استان مرکزی و فاطمه نادری از استان تهران به ترتیب به رتبه های اول تا سوم دست پیدا کردند.

همچنین در بخش رده بندی تیمی ، در بخش آقایان تیم استان فارس به مقام نخست دو تیم های استان آذربایجان شرقی و مرکزی به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست پیدا کردند.

در بخش رده بندی تیمی در بخش بانوان ، تیم تهران به مقام نخست و تیم های فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

ت1204-1491490209