منصوره گرجي در خصوص اعزام نشدن تيم ملي سنگ نوردي به مسابقات جهاني به خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: تنها دليل اعزام نشدن ملي پوشان كه سه تن از آنها در بخش بانوان بودند،  كمبود بودجه بوده است.
وي ادامه داد:  قرار بود بودجه به فدراسيون تزريق شود و با توجه به همين موضوع فدراسيون برنامه اعزام ملي پوشان را در دستور كار خود قرار داد و همه آماده اعزام تيم ملي به پاريس بود  كه متاسفانه بودجه مورد نياز تامين نشد و اين سفر لغو شد.

 

نايب رييس فدراسيون در واكنش به مصاحبه توزنده جاني ( ملي پوش سنگ نوردي)  مبني بر اينكه فدراسيون  براي اعزام به فرانسه از ما ۷۰۰ يورو پول  طلب كرده است اظهار داشت: هيچ مبلغي از هيچ ملي پوشي گرفته نشده است چرا كه اگر گرفته مي شد اين اعزام لغو نمي شد والان بچه ها در فرانسه در حال مسابقه دادن بودند.
فدراسيون كوهنوردي تا دقيقه ۹۰ به دنبال پول بود واين سياست فدراسيون بود كه نه پول از اعضاي تيم ملي گرفت  ونه آنها را به مسابقات فرستاد.
گرجي در پايان تاكيد كرد:  هيچ تهديدي از سوي فدراسيون نسبت به اعضاي تيم ملي  سنگ نوردي انجام نشده است.