مسابقه سنگنوردی بولدرینگ یادواره زنده یاد جواد حامد گلکار، در دو رده سنی بزرگسالان و نونهالان برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری: جمعه ۵ آبان ۹۱ — ساعت شروع مسابقه: ۱۴ بعدازظهر
مکان: مشهد بلوار مصلی، مصلی ۳، داخل کوچه تامین اجتماعی، پلاک ۴۷

مدارک مورد نیاز : کارت بیمه ورزشی، هزینه شرکت  در مسابقه  مبلغ ۰۰۰ /۸۰ ریال

شماره حساب: بانک ملی ۰۲۱۶۱۳۷۹۷۴۰۰۹  بنام ضیائی مهر، داوودی و خوشانی

تلفن هماهنگی: وحید بمانی پور: ۰۹۱۵۵۰۳۲۱۴۲ — حسین پارسا منش: ۰۹۱۵۱۱۰۳۴۱۳