امير حسين جابر انصاري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: براي دوره هاي كارآموزي غار نوردي كه در طول سال برگزار مي شود به ناچار از مربي مرد استفاده مي كنيم زيرا مربي غارنوردي خانم نداريم.

 

وي اشاره كرد: در  مدت سه سالي كه مسئوليت بخش غارنوردي فدراسيون را قبول كرده ايم اگر حراست سازمان مجوز مي داد ما هم اكنون چند مربي بانوان داشتيم.

جابر انصاري در ادامه گفت: وجود مربي بانوان براي دوره هاي كارآموزي غارنوردي باعث مي شود كه غار نوردان اين بخش سازماندهي شوند و هماهنگ عمل كنند.

وي گفت: بانوان براي مربيگري غارنوردي پتانسيل خوبي دارند كه فقط بايد كشف و استعداديابي شود.

مسئول كميته غارنوردي عنوان كرد: استقبال از غار نوردي خيلي خوب است اما تنها مشكل غارنوردي براي مربيگري بانوان است به اين معنا كه روي اين موضوع كار نشده و بانوان براي دريافت مدرك مربيگري بايد يك پروسه ۴ ساله را طي كنند كه خيلي زمانن بر است.

وي گفت: نخستين دوره پيشرفته غار نوردي بانوان دوم آذر طي ۳ روز در منطقه پلور برگزار مي شود.

وي يادآور شد: ظرفيت اين دوره در حدود ۱۰ نفر است و نفرات شركت كننده بايد دوره هاي كارآموزي سنگ و غار را ديده باشند.

جابر انصاري گفت: افرادي كه در پايان دوره مدرك ميگيرند در سطح بالاتري مي‌توانند غارنوردي كنند و بعد از يك سال در تست هاي ورودي مربي گري درجه ۳ مي‌توانند شركت كنند.

وي اشاره  كرد ارزيابي ما طي يك سال اين است كه اين نفرات بايد پنج برنامه غار نوردي را انجام دهند .

جابر انصاري گفت: غار نوردي رشته جذاب و مفرحي است كه علاقه مندان خاص خود را دارد و در سالهاي اخير نفرات زيادي جذب اين ورزش شده و اين مايه خوشحالي ماست