اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين در راستاي حفاظت از محيط زيست و عرصه هاي طبيعي اقدام به پاكسازي غار سفيد آب الموت كرد.

منبع عکس:کوه نیوز

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين، علي آقا فرهادي در اين باره اظهار داشت: در راستاي اهداف سازمان حفاظت محيط زيست كشور مجموعه معاونت محيط طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست استان به همراه چند تن از همكاران و ۲ تن از اعضاي انجمن كوهنوردي و غارنوردي استان از غار سفيد آب الموت بازديد و زباله هاي درون غار را پاكسازي كردند.

مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين افزود: غار سفيد آب الموت با ارتفاع ۲ هزار و دويست و هفتاد و سه متر از سطح آبهاي آزاد  از  نظر مختصات جغرافيايي در ۴۵ كيلومتري شمال شرق شهر قزوين و ۲۱ كيلومتري شمال رجايي دشت و هزارو سيصد متري شمال روستاي سفيد آب واقع شده است.

فرهادي تصريح كرد: دهانه ابتدايي غار به ارتفاع ۲ متر و عرض ۳ متر مي باشد و اين در حالي است كه مدخل ورودي غار سوراخي به قطر حدود يك متر و چاه مانند به ارتفاع ۴ متر است.

وي تاكيد كرد: غار سفيد آب داراي يك راهروي تنگ حدود ۸۰ متري با شيب رو به پايين است و در انتها به يك حوضچه آبي ختم مي شود كه يكي از پديده هاي طبيعي و زيباي غار به شمار مي رود.

علي آقا فرهادي در ادامه يادآور شد: ساختار غار آهكي و سنگ هاي غار خيس و ليز مي باشد و از آنجايي كه چكنده ها و چكيده هاي غار عمدتا نازك و كوچك است به نظر مي رسد غار جواني باشد.