به گزارش ايرنا، ‘محمود شعاعي’ روز دوشنبه در مجمع عمومي هيات كوهنوردي آذربايجان شرقي افزود: اين سالنها با همكاري شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشي احداث و در اختيار هياتها قرار مي گيرد.

 

وي همچنين از ساخت خانه هاي كوهنوردي در پايين دست كوهها و ديواره هاي سنگنوردي در سال جاري خبر داد و گفت: ساخت پناهگاه ها در كوهستان هاي كشور مشكلات زيست محيطي بسياري به دنبال داشت و از اين رو فدراسيون براي تعمير و ساخت پناهگاه هاي كوهنوردي هيچ گونه برنامه اي ندارد و ساخت خانه هاي كوهنوردي از برنامه هاي عمراني فدراسيون خواهد بود.

شعاعي در خصوص وضعيت هيات كوهنوردي آذربايجان شرقي، افزود: عملكرد اين هيات در سال گذشته و با در نظر گرفتن برخي از شاخص ها، رشد خوبي داشته و حضور ‘عظيم قيچي ساز’ كوهنورد با اخلاق و شايسته تبريزي كه عناوين مهمي براي ايران و تبريز كسب كرده در اين استان، امتيازي براي رشته كوهنوردي محسوب مي شود.

وي آموزش و افزايش توان علمي مربيان كوهنوردي و سنگنوردي در آذربايجان شرقي را خواستار شد و گفت: آموزش مربيان بايد در راس برنامه هاي هيات در سال جاري قرار گيرد و فدراسيون با تمام قوا در برگزاري كلاس هاي آموزشي آماده همكاري با هياتها است.

مجمع عمومي هيات كوهنوردي آذربايجان شرقي با حضور مدير كل تربيت بدني استان و اعضاي مجمع در محل سالن كنفرانس تربيت بدني برگزار شد.