مارکو پرزل،  کوه‌نورد و دیواره‌نورد اسلونیایی و برنده‌ی دو کلنگ طلایی امسال به ایران می‌اید تا در بیستون ۲ شرکت کند. او این‌بار هم به همراه مارکو لندیک به بیستون خواهد آمد.
به یاد می‌اوریم که مارکو، لوکا و منی پلیسیه (فرانسوی) در سال ۱۳۸۹ و در جریان جشنواره‌ی بیستون مسیر گربه‌ی ایرانی را گشایش کردند.
مارکو گزارشی از سفر خود به ایران برای شرکت پاتاگونیا ارائه کرده است که از اینجا قابل دسترسی است.
منبع: انجمن کوه نوردان ایران