همزمان با روز درختکاری نهالهای جوان به دست خاک مهربان شیراز سپرده می شود.

گروه کوهنوردی ردپا در نظر دارد به مناسبت این روز فرخنده با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جلب مشارکت مردمی با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری و مرکز شیرازشناسی شیراز اقدام به کاشت نهال در منطقه کوهستانی دراک نماید.از عموم دعوت به دعوت بعمل می آید.

میعادگاه ما آدینه ۱۱اسفندماه ۱۳۹۱
ساعت ۶:۳۰ بامداد
جلوی درب مجتمع فرهنگی احسان همراه بابرنامه های متنوع و جوایز ویژه