به گزارش روز شنبه ایرنا، مسابقات سنگنوردی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا از  ۲۱ تا ۲۴ تیر ماه جاری در سالن سنگنوردیهمدان برگزار می شود.

ˈچوکا وایˈ از کشور هنگ هنگ و ˈکیمارو شینسوکهˈ از کشور ژاپن دو سر طراح کنفدراسیون سنگنوردی آسیا روز شنبه با حضور در همدان، طراحی مسیر این دوره از مسابقات را آغاز کردند.

 

قرار است ۱۶۰ سنگنورد از کشورهای مختلف دنیا به مدت چهار روز در این مسابقات به رقابت بپردازند.