پوستر دومین جشنواره بین المللی سنگنوردی بیستون در حالی در پایگاه اطلاع رسانی این جشنواره درج شده است که نشانی از آرم انجمن کوهنوردان ایران در آن دیده نمی شود.

البته شاید یکی از استدلال های فدراسیون از حذف آرم انجمن کوهنوردان  این باشد که این انجمن تعلیق شده و به همین دلیل، موضوعیتی ندارد انجمنی که تعلیق است و وضعیت آن مشخص نیست، آرم آن در پوستر جشنواره باشد.

شایان ذکر است، عباس ثابتیان نیز در آخرین اظهار نظر خود در وبلاگش از جانب انجمن گفته که این نهاد هیچ گونه همکاری و مشارکتی در برگزاری این جشنواره ندارد.