دو سال پیش در حدود دو یا سه ماه مانده به آغاز اولین دوره جشنواره بین المللی بیستون، اخبار متعددی از برگزاری این جشنواره، شرکت کنندگان آن و مطالب مرتبط با این جشنواره از سوی مسئولین و به خصوص ابراهیم نوتاش (مسئول ایرانی واسطه بین سنگنوردان خارجی) در وب سایت فدراسیون کوهنوردی کشورمان منتشر می شد.

اما در این دوره به نظر می رسد با توجه به حواشی پیش آمده در خصوص تعلیق انجمن کوهنوردان و غارنوردان و همچنین صحبت های رد و بدل شده در بین جامعه کوهستانی کشور در خصوص تحریم حضور در این جشنواره، فدراسیون کوهنوردی و کارگروه روابط عمومی فدراسیون، رویه سکوت خبری این جشنواره را در پیش گرفته است تا به حواشی موجود حتی الامکان دامن نزد.

امروز نهم مهرماه ۹۱ است و تنها کمتر از ۱۱ روز دیگر به برگزاری این جشنواره وقت باقیست، اما این در حالیست که سکوت خبری و اطلاع رسانی موجود، اوضاع را کمی نگران کننده نشان می دهد.

به واقع چه خبر است؟ …