به گزارش وب سایت شخصی مهدی قلی پور، این کوهنوردی تبریزی موفق شد ساعاتی قبل (۱۶:۳۰ به وقت تهران) با وجود مه شدید و برف سنگین در مسیر، با بازگشایی مسیر کمپ ۳ تا قله بر فراز گاشربروم ۲ بیاستد.

امروز دیگر کوهنوردان ایرانی نیز توانسنتد با موفقیت بر فراز قلل مختلف جهان بیاستند. رضا و صحبت الله بهادرانی قله برودپیک و عظیم قیچی سار قله کی تو را صعود کردند.