آخرین مسابقه لیگ بین المللی اسكی آلپاین گرامیداشت شهدای بخش آسارا در آخرین روز با برگزاری مسابقه مارپیچ كوچك در پیست بین المللی اسكی دیزین با قهرمانی ‘پوریا ساوه شمشكی’ و ‘مرجان كلهر’ به پایان رسید.

 

به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسكی، در آخرین مسابقه، نتایج زیر بدست آمد:

مردان:

مارپیچ كوچك:

۱ – پوریا ساوه شمشكی از باشگاه مس آذربایجان

۲ – حسین ساوه شمشكی از باشگاه مس آذربایجان

۳ – مرتضی جعفری از باشگاه ساعت تراست

بانوان:

۱ – مرجان كلهر از باشگاه مس آذربایجان

۲ – میترا كلهر از باشگاه پاوراید

۳ – فاطمه كیادربندسری از باشگاه ساعت تراست

نتایج تیمی:

۱ – باشگاه ساعت تراست با ۲۱۴۶ امتیاز

۲ – باشگاه مس آذربایجان با ۱۹۳۳ امتیاز

۳ – باشگاه پاوراید با ۱۱۶۴ امتیاز

نتایج تیمی لیگ بین المللی اسكی آلپاین فصل ۹۰:

در این مسابقه ها كه در مجموع ۳ دور با ۱۱ مسابقه در رشته های مارپیچ كوچك، مارپیچ بزرگ، مارپیچ سرعت و تركیبی در سه

پیست بین المللی شمشك، دربندسر و دیزین برگزار شد، در مجموع امتیازات، در قسمت مردان، پوریا ساوه شمشكی از باشگاه مس آذربایجان با ۸۱۵ امتیاز قهرمان لیگ فصل ۹۰ شد.

محمد كیادربندسری از باشگاه ساعت تراست با ۷۳۰ امتیاز و حسین ساوه شمشكی از باشگاه مس آذربایجان با ۶۴۶ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در قسمت بانوان نیز مرجان كلهر از باشگاه مس آذربایجان با ۴۷۲ امتیاز در صدر لیگ ایستاد، فاطمه كیادربندسری از باشگاه ساعت تراست با ۳۲۷ امتیاز دوم شد و فروغ عباسی از باشگاه ساعت تراست با ۳۲۵ امتیاز در مكان سوم ایستاد.