ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۴ تیرماه ۹۱ یادآور افتخاری بزرگ برای جامعه ورزشی کشور است. در این روز اولین تلاش دیواره نوردان ایرانی بر روی برج بی نام «ترانگو» به ثمر نشست و این تیم توانست این برج را با موفقیت صعود نماید.

 

امروز بعد از ۶ ماه، مراسم گزارش خوانی صعود این تیم برگزار خواهد شد و دیواره نوردان کشورمان به در رابطه با چگونگی صعود به این برج گزارش خواهند داد.

این مراسم از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در سالن تامین اجتماعی مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب به آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان جیحون برگزار خواهد شد.

اعضای این تیم: آقایان حسن گرامی، حسین بلند اختر، حاج سید ساعد نجفی، عباس محمدی، مهدی فرهادی، سعید محمودی، حمید امیری، حمیدرضا شفقی، علی کریمی، مجتبی ثقفی، فرشاد میجوجی و پژمان زعفری

گزارش تصویری صعود این تیم به برج بی نام ترانگو