به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، مردم ژاپن پیش از قرار گرفتن این کوه در فهرست آثار فرهنگی جهان بر اهمیت این قله در بین مردم محلی تاکید کردند.

بسیاری از مردم کوه فوجی را مکانی مقدس قلمداد می کنند.

وزارت محیط زیست ژاپن اعلام کرد هر سال بیش از سیصد هزار نفر به قله این کوه سه هزار و هفتصدو هفتادو شش متری صعود می کنند.

سی هفتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو از روز یکشنبه در شهر پنوم پن ، پایتخت کامبوج آغاز شد. بیش از هزارو سیصد نماینده از صدو بیست کشور جهان در این نشست حضور دارند.