بر طبق خبر ارسالی یک دوره مسابقه بلدرینگ گرامیداشت تیم ترانگو در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۱ در سالن زنده یاد محمد داوودی برگزار خواهد شد.

 

گفتنی است این مسابقات در دو مرحله برگزار می شود.