با نزدیک شدن به مراسم هفته درختکاری در ۱۵ اسفند تلاش کنیم هنگام رفتن به کوه نهالی کوچک با خود ببریم و در ارتفاعات پائین با کاشتن هر نهال توسط هر کوهنورد جنگلی زیبا در کوههای اطراف خودمان بوجود اوریم و در حفظ و پاکیزگی کوهستان دقت لازم را بعمل آوریم, این کوچکترین کاریست که هر کوهنورد میتواند انجام دهد , با آرزوی کوهستانی سبز و پاکیزه برای همه طبیعت دوستان.