دانلود زیرنویس سریال The Big Bang Theory

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-the-big-bang-theory

سال تولید: ۲۰۱۶

توضیحات:
S10E.720p.HDTV.X264-DIMENSION .S10E.1080p.HDTV.X264-DIMENS

زیرنویس فارسی فصل اول – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل دوم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل سوم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل چهارم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل پنجم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل ششم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل هفتم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل هشتم – تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

 

زیرنویس فارسی فصل نهم- تمام قسمت ها

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی فصل دهم

زیرنویس فارسی قسمت ۱

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۲

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۳

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۴

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۵

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۶

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۷

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۸

دانلود زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی قسمت ۹

دانلود زیرنویس فارسی