به گزارش روابط بین الملل فدراسیون: فدراسیون ورزش های هوایی و پر هیجان آذربایجان به اتفاق وزارت ورزش و جوانان آذربایجان مسابقات آزاد یخنوردی قهرمانی آذربایجان در آبشارهای یخ زده در نزدیکی روستای “لیازلا” در استان “گوسار” در تاریخ ۱۱ و ۱۲ فوریه برگزار می کنند.
به نقل از فدراسیون آذربایجان ۱۲۰ یخ نورد از کشورهای ایران، روسیه، گرجستان و ترکیه در کنار ورزشکاران کشور میزبان به رقابت خواهند پرداخت.