مسابقه جام سیمرغ که قرار بود در رشته بلدرینگ در تاریخ ۵ خرداد ماه سال جاری برگزار شود به دلیل نبود دیواره مناسب در استان در این فصل برگزار نخواهد شد.

این مسابقات در رشته بلدرینگ و جامپ به میزبانی گروه کوهنوردی سیمرغ قزوین هر شش ماه یک بار برگزار می شود.

مسئول برگزاری جام سیمرغ در مصاحبه با کوه نیوز گفت: در دوره های قبل، این مسابقات در سالن ۲۲ بهمن که متعلق به آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر قزوین بود برگزار می شد. سالن سنگنوردی این مجموعه در حدود ۱۳ سال در اختیار گروه کوهنوردی سیمرغ بود. اما متاسفانه به دلیل تخریب این سالن توسط مسئولین آموزش و پرورش و تغییر کاربری آن به استخر، با نبود دیواره مناسب مسابقه بلدرینگ در قزوین مواجه هستیم.

 

دیواره سابق گروه سیمرغ (سالن ۲۲ بهمن)