جام جهانی سنگنوردی در هایانگ چین پیگیری شد. به گزارش شین هوآ ، نتایج رقابت در ماده سرعت کلاسیک مردان به شرح زیر است:
۱- ژونگ کیشین از چین
۲- یوگنی ویتچخوفسکی از روسیه
۳- سرگئی سینیتچین از روسیه

* سرعت کلاسیک زنان:
۱- یولیا لفوچکینا از روسیه
۲- سوپیتا تیتا از اندونزی
۳- ماریا کراسافینا از روسیه

* سرعت مردان (رکورد):
۱- رضا علی پور از ایران 
۲- استانیسلاو کوکورین از روسیه
۳- یوگنی ویتچخوفسکی از روسیه

* سرعت زنان (رکورد):
۱- آلینا گایداماکینا از روسیه
۲- آلکساندرا روژینسکا از لهستان
۳- ماریا کراسافینا از روسیه

واحد مرکزی خبر