به گزارش روابط عمومی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی: تیم های ملی سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان کشورمان جهت شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا؛ ساعت ۲۲:۵۵ دیشب از طریق فرودگاه امام (ره) عازم سنگاپور شدند.

 
اسامي نفرات اعزامی این تیم ها در دو بخش آقایان و بانوان به این شرح است:
احمدرضا سلگي- عليرضا اميريان- محسن عسگري خيابان-  ايمان احساني‌فر-  محمدرضا بيگدلی- ايمان كمالي- علي نجفي- رضا علي‌پورشنازندي- محمدحسين دست‌رنج- محمدصادق يوسفي- محمدحسام باقری- سميرا افضلي كاخ- فاطمه جعفري محمودآبادي- پرنيا روح‌الفدا.