اردوی آمادگی تیم ملی اسكی اسنوبرد جوانان و بزرگسالان ایران برای شركت در مسابقات بین المللی برون مرزی، در پیست بین المللی اسكی دیزین كرج تشكیل شد.

 

مربی تیم ملی اسكی اسنوبرد ایران روز شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این اردوی آمادگی با شركت شش اسكی باز كه سه نفر در رده سنی جوانان و سه نفر در رده سنی بزرگسالان هستند تا فرودین ماه سال آینده در پیست اسكی دیزین ادامه می یابد.

‘سیدجواد صید’ اضافه كرد: ابراهیم سولقانی، علی كلهر و احمد رضا سولقانی در گروه سنی جوانان و سیدحسین صید، سید مرتضی صید و ایمان سولقانی در رده سنی بزرگسالان، اعضای تیم ملی در این اردوی آمادگی هستند.

وی بیان داشت: شركت در مسابقات بین المللی اسكی در كشورهای تركیه و ارمنستان به منظور شركت در مسابقه های جهانی، از هدف های تشكیل این اردوی تداركاتی در پیست اسكی دیزین است.

صید یادآورشد: ‘مهدی سولقانی’ در اردوی آمادگی و تداركاتی تیم ملی اسكی اسنوبرد كشورمان به عنوان كمك مربی در برنامه های آموزشی و تمرینات فعالیت دارد.

وی گفت: انتظار است با انجام برنامه های آموزشی و تمرینات مستمر در حال اجرا بتوانیم در مسابقات برون مرزی پیش رو، حضوری قدرتمند داشته باشیم.

وی یادآور شد: طبق آمار، اكنون در ۱۵ استان كشور حدود چهار هزار نفر در رشته ورزشی اسكی اسنوبرد (تك تخته ای) ساماندهی شده اند كه ۲۰ درصد آنان را بانوان تشكیل می دهند.

به گزارش ایرنا، اكنون حدود ۱۰ هزار اسكی باز در رشته های مختلف اسكی آلپاین، اسنوبرد و روی چمن در استان های صاحب اسكی كشور فعالیت دارند.

منبع: ایرنا