به گزارش روابط عمومی باشگاه ورزشی فرهنگی احد خراسان، تیم منتخب دیواره نودی جهت صعود به علم کوه دیروز (یکشنبه ۸ مرداد) عازم این قله شدند. بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و تمرینات صورت گرفته قرار است آقایان فرزاد زند و محمد مهدیان از مسیر فرانسویها بر روی دیواره صعود کنند. بر همین اساس بقیه اعضا تیم آقایان احمد تشکری، مهدی رزاقیان اقبال، محمود دری فر و خانم پگاه گوهری از گرده آلمان ها صعود خواهند کرد.

هم چنین آقای علی حسین پور که به تازگی از قراقروم و کمپ اصلی برج بی نام،(ترانگو) که برای شناسایی منطقه و برنامه ریزی صعود برای سال آینده عزیمت کرده بودند،دوشنبه به تیم ملحق خواهند شد.

ارسال خبر: روابط عمومی باشگاه ورزشی فرهنگی احد خراسان
info@koohnews.ir