جمعی از بهترین دیواره نوردان کشورمان هم اکنون در حال تلاشی ارزشمند در منطقه ترانگو هستند. اخبار این تیم از طریق وبلاگ اختصاصی این تلاش که برای اولین بار توسط دیواره نوردان کشورمان در این منطقه انجام می شود، بازتاب و منتشر می شود.

 

 

در آخرین پست این وبلاگ، شهرام عباس نژاد نویسنده آن، خبر از صعود ۲۳ طول این مسیر بر روی دیواره بی نام داده است. متن کامل آخرین خبر از این تیم را در اینجا دنبال کنید.