در مسیر جنگل الیمستان و بسیاری از جنگل های دیگر از تابلو های فلزی یا پلاستیکی برای نشان دادن مسیر استفاده می شود ، به جای این تابلوها بهتر است از تابلوهای چوبی و بندهایی کنفی استفاده شود که تجزیه پذیر بوده و آسیبی هم به محیط زیست وارد نمی کند ….. بنده سفری که به باغ ملی گرجستان در شهر باطومی داشتم ، کل مسیر جنگلی به شیوه زیبا با چوب علامت گذاری شده بود که از جنس طبیعت بود …. کاش دوستان ما هم هنگام نصب چنین تابلوهایی در مسیرهای جنگلی استفاده نمایند و حتی برای نوشتن می توانند از کندوکاری یا حکاکی استفاده نمایند که حتی رنگ هم به طبیعت وارد نشود … ستوده