سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی، در روز جمعه ۱۷ دیماه ۸۹ میزبان بانوان سنگنورد خواهد بود. علاقه مندان به شرکت در این مسابقه تا نهم دیماه مهلت دارند، تا ثبت نام خود را قطعی نمایند. گفتنی است، این مسابقات در چهار قسمت سرعت، سرطناب، بولدرینگ و داینو برگزار می شود.