1168-main-580709642

ششمین مرحله از اردوهای تیم های ملی نوجوانان و جوانان طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ مرداد در باشگاه پیام تهران برگزار گردید. بر این اساس؛ مینا آرمیده، حدیث نظری، مهدی علیپور، احسان اسرار، صالح سرچشمه پور، سجاد مستجاب الدعوه و محمد مهدی جلیلی زیر نظر؛ محسن مختاریان سرپرست، آرتیمس فرشادیگانه مربی، داود رکابی کمک مربی، الناز رکابی کمک مربی و فرناز اسماعیل زاده کمک مربی به تمرین پرداختند.