برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه ۱ سنگ‌نوردی طبیعت‎

1372-main-612922331

صبح روز ۵ شنبه دوم مهرماه در محل دیواره پل خواب و با حضور ۱۶ مربی درجه ۲ سنگنوردی  آزمون ورودی مربیگری درجه ۱ سنگنوردی طبیعت برگزار گردید. در این آزمون مربیان فوق بر روی ۸ مسیر طبیعی اقدام به صعود طبیعی نمودند. قرار است قبول شدگان این آزمون نیمه مهرماه در دوره مربیگری درجه ۱ با حضور مربی فرانسوی حضور یابند. همچنین آزمون مربیگری درجه ۱ یخنوردی نیز طی هفته جاری بر روی یخچال شمالی سبلان برگزار خواهد شد.