رئيس قدراسيون اسكي گفت : برنامه هاي آموزشي فدراسيون اسكي در ۳ استان برگزار ميگردد كه نشان از توسعه همگاني و آموزشي اسكي در كشور است .

عيسي ساوه شمشكي اضافه كرد : در سال ۹۱ برگزاري كلاس درجه ۳ اسنوبرد در شمشك و توچال وي‍ژه استان تهران ، برگزاري كلاس درجه ۳ آقايان و بانوان آلپاين در ديزين ويژه استان البرز و برگزاري كلاس آلپاين آقايان و بانوان در استان همدان به توسعه ورزش اسكي كمك شاياني خواهد كرد .

وي با اشاره به فعاليتهاي آموزشي اين فدراسيون در سال ۹۰ اضافه كرد : در فصل  ۹۰ كلاسهاي آموزشي مربيگري و آزمونهاي ورودي از ابتداي فصل در پيستهاي اسكي در جريان بود.