بخش سوم گزارش تلاش تیم ملی امید در هیمالیای هندوستان + عکس

بخش سوم گزارش تلاش تیم ملی امید در هیمالیای هندوستان + عکس

بخش سوم گزارش تلاش تیم ملی امید در هیمالیای هندوستان به همراه تصاویر را در ادامه مطلب از نظر می‌گذرانید: …

ظهر روز ۱۱ شهریور بعد از تلاش موفق بر روی دو قله به کمپ اصلی بازگشتیم. برای فرصت باقی مانده ۷ روزه باید برنامه ریزی و قله ای را انتخاب می کردیم. متاسفانه کادر هندی همراه ما اطلاعاتی از ارتفاع صحبح قلل، کمپ ها و یال های دسترسی قله های منطقه نداشتند! بعد از ۱ روز استراحت تیمی ۴ نفره به سرپرستی آقای مقدم جهت شناسایی به یکی از دره های منطقه رفتند و با تهیه عکس و بررسی قلل به کمپ اصلی بازگشتند، بررسی ها حاکی از دور بودن قلل و پرریسک بودن دسترسی به یال ها را داشت، لذا تلاش بر این قلل به خاطر وقت کم از دستور کار خارج گردید و تصمیم تلاش بر روی قله کولوپوموری بلندترین قله منطقه که در نزدیکی کمپ اصلی بود گرفته شد.
صبح روز ۱۴ شهریور نصیری سرپرست تیم به همراه آقای مقدم جهت شناسایی کمپ ۱ و یال دسترسی به قله، کمپ را ترک نمودند وعصر به کمپ  اصلی بازگشتند. یال دسترسی به قله با دوربین شکاری بررسی، عکاسی و انتخاب گردید. عصر هنگام تدارکات فنی و غذایی آماده گردید. جهت حمل ۶۰ کیلو بار فنی وعمومی تا محل ابتدای یال قله، ۲ باربر تهیه گردید. صبح روز ۱۵ شهریور حرکت به سمت قله ۶۵۵۳ متری کولوپوموری آغاز گردید، ۲ نفر از اعضای تیم بعلت بیماری در کمپ اصلی باقی ماندند. عصر ۹ نفر در کمپ ۱ به ارتفاع ۵۳۰۰ متر مستقر گردیدند. بارش برف کمی بعد از استقرار در چادرها آغاز و تا دیر وقت ادامه یافت. مقرر گردید ساعت ۳ بامداد حرکت آغاز گردد، نیمه شب هوا مهتاب و باد به تشدید سرما کمک نموده بود، به دلیل دوپوش بودن کفش ۲ نفر از اعضا و جلوگیری از آسیب های سرما، مقرر گردید با کمی تاخیر حرکت نماییم. ساعت ۴:۳۰ دقیقه در غالب ۲ کرده حرکت را از کمپ آغاز نمودیم. عبور از شکاف های یخی در تاریکی صبح مهارتی خاص را می طلبید که آقای مقدم با اشراف به این موضوع پیش می رفتند. بعد از ۱ ساعت به ابتدای یال سنگی رسیدیم، شبنم یخ بسته بر روی سنگ ها مانع از بازکردن کرامپون ها بود. شیب تند یال از ابتدای مسیر آغاز می گردید و در مناطقی شیب بیشتر می شد. طلوع آفتاب صبحگاهی تاثیری در کاهش دما نداشت هرچند در نیمه روز کمی شرایط بهتر شد. البته اکثر نفرات همچنان با کُت پر صعود نمودند. بخشهایی از مسیر جمعا به طول ۴۵۰ متر ثابت گذاری شد، ساعت ۱۳:۳۵ دقیقه در ارتفاع ۶۲۵۰ متری با مشاهده جبهه هوای بارشی از غرب تصمیم به بازگشت گرفته شد. دو ساعت بعد از فرود بارش شدید برف منطقه را فرا گرفت و بیش از دو ساعت ادامه یافت. ساعت ۱۸ همگی به محل چادرها مراجعه و روز ۱۸ شهریور به کمپ اصلی بازگشتیم.
روز ۱۹ شهریور کمپ اصلی جمع آوری و تیم به سمت کمپ پایین تر، اسنود کمپ حرکت کرد. درنهایت روز ۲۰ شهریور در هتل شهر مانالی مستقر و آماده بازگشت به ایران شد.