هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کرمان طی برنامه ای مورخ ۲۶ خرداد ۹۱، اقدام به برگزاری مسابقات انتخابی تیم سنگنوردی شهرستان در رده سنی بزرگسالان آقایان نمود.

 

این مسابقات در دو رشته بولدرینگ و سختی مسیر (سرطناب) انجام شد. رشته بولدرینگ طی دو مرحله و سختی مسیر طی سه مرحله برگزار شد.

در رشته بولدرینگ ۲۰ شرکت کننده و سختی مسیر ۱۶شرکت کننده حضور داشتند و در انتها در رشته بولدرینگ آقایان محمدجعفری، بهزاد فردوسی پور، هامان امانی و در رشته سختی مسیر آقایان محمدجعفری، امین عرب و محمد خواجه به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

ارسال کننده: زهرا خضری مقدم