این غار که در نزدیکی روستای لک از توابع شهرستان بویین زهرا در استان قزوین قرار گرفته، پس از حدود شش متر از ابتدای دهانه آن به چاهی به عمق تقریبی ۲۰ متر می رسد. در پایین چاه دو راهرو در سمت چپ و راست وجود دارد که هر دوی آنها به معادن متروکه ای ختم میشود که از قبل از انقلاب رها گردیده و به شدت ریزشی میباشند. و بازدید از آنها مستلزم رعایت کامل نکات ایمنی ست.

لازم به ذکر است که دهانه این غار برای اولین بار توسط آقای مجتبی احمدی از کوهنوردان با اخلاق بویین زهرا کشف و توسط ایشان به نام غار مهاجر نام گذاری گردیده است.

اعضای تیم: هادی جمشیدی و مهدی حسینخانی(قزوین)- مجتبی احمدی و محسن امیدی(بویین زهرا)