بر طبق خبر ارسالی، غارنوردان باشگاه شیرازجوان دریک برنامه اکتشافی که به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزارشد، موفق به کشف دوغاردر نورآباد (مرکزشهرستان ممسنی) شدند. مساحت یکی از این غارها ۱۲۰ متراست و تعداد زیادی اسکلت های جانوران وحشی نیزدر آن مشاهده می شود.

 

این غار در روستای ˈجایجونˈ قراردارد و به نام همین روستا نامگذاری و ثبت شده است. دیگرغار کشف شده از نوع چاه غاریخچالی است و در ارتفاع ۲۸۰۰ متری یک رشته کوه ۳۱۰۰ متری قرار دارد. این چاه غاردرعمق ۳۵ مترگذرگاهی به درون لایه های زمین دارد و دارای سنگ های آهکی است و تنها با استفاده از تجهیزات فنی غارنوردی و فرود با طناب امکان بازدید از آن میسراست. این غار بنام ˈخیام حیدریˈ از اهالی منطقه که معرف این غار بود ، ثبت و نامگذاری شده است.

نادر کرمی، فریدون خسروی، غلام حسین حسینی نیک، شاهپور امرالهی، شرکان شریفی، میثم علی ویسی و پیمان عزیزی اعضای تیم شیراز جوان را تشکیل می دهند.