اولین دوره رسمی پیشرفته غارنوردی در استان کردستان به میزبانی گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج برگزار شد

تاریخ برگزاری دوره :۳ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۱

مدرس و مربی دوره :حسن جواهرپور

کمک مربی دوره:محمد مهدی پناه

و کارگاه عملی آن در غار فنی صلوات آباد سنندج برگزار گردید.

 
با تشکر از روابط عمومی گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج به جهت ارسال خبر به پست الکترونیکی کوه نیوز
info@koohnews.ir